Thursday, August 4, 2011

LTS 2005 SET 3

Soalan 46 dan 47 berdasarkan Jadual 1 di bawah ini.
46. Pilih pernyataan yang benar tentang jadual di atas.
I Dalam tempoh 1998-2000, jumlah hasil cukai meningkat lebih 8%
II Dalam tempoh 1998-2000, jumlah hasil bukan cukai meningkat lebih 8.3%
III Dalam tempoh 1998-2000, jumlah hasil Kerajaan Persekutuan meningkat lebih 5.6%
IV Dalam tempoh 1998-2000, kadar peningkatan jumlah hasil cukai melebihi kadar peningkatan jumlah hasil
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

47. Dalam bajet 2000, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM78025 juta . Berapa peratuskah pinjaman dan penggunaan aset kerajaan untuk menampung belanjawan ini ?
A 23.23%
B 30.26%
C 38.10%
D 147.16%

Soalan 48 berdasarkan Jadual 2 di bawah ini.

48. Antara berikut pernyataan yang manakah yang benar ?
I Jumlah tangkapan bagi imigresen bertambah dari tahun 1995 hingga 1997 bagi semua warganegara
II Jumlah tangkapan bagi warganegara Bangladesh dari tahun 1995 hingga tahun 1997 berkurang sebanyak
57 .2%
III Tangkapan bagi warganegara Indonesia melebihi 50% daripada keseluruhan jumlah tangkapan bagi tahun
1997
IV Jumlah tangkapan warganegara Indonesia dari tahun 1996 hingga tahun 1997 berkurang sebanyak lebih
daripada 24.1%
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

49. Sebuah syarikat penjanaan kuasa elektrik swasta mengenakan bayaran penggunaan elektrik kepada pengguna rumah dengan kadar yang berikut:
100 unit pertama (dalam kiraan kilowatt) = 20 sen seunit
300 unit berikutnya = 23 sen seunit
300 unit berikutnya = 26 sen seunit

Purata penghuni rumah Encik X menggunakan sebanyak 18 kilowatt sehari. Berapakah
bayaran yang perlu dibayar oleh Encik X untuk penggunaan elektrik bagi jangka masa
30 hari ?
A RM124.50
B RM125.40
C RM152.40
D RM372.60

Soalan 50 hingga 52 berdasarkan Jadual 3 dan Jadual 4 di bawah ini.
50. Puan Salmah telah memohon pinjaman bank untuk membeli sebuah rumah berkembar yang berharga RM150,000. Dia telah membayar wang pendahuluan sebanyak RM40,000 dan bakinya akan dibayar secara ansuran selama 20 tahun. Berapakah bayaran ansurannya ?
A RM 949.30
B RM 973.50
C RM1006.50
D RM1017.50

51. Selepas tempoh 20 tahun , Puan Salmah telah selesai membayar ansuran pinjaman rumahnya. Berapakah jumlah yang sebenarnya dibayar untuk membeli rumah itu ?
A RM267832.00
B RM273640.00
C RM281560.00
D RM284200.00

52. Berapakah keuntungan bank selepas Puan Salmah selesai membayar hutang pinjamannya?
A 107.12%
B 112.40%
C 119.60%
D 134.96%

Soalan 53 dan 54 berdasarkan jadual 5 di bawah.

53. Encik Ong bercadang melancong ke Australia dan Britain. Berapakah belanja yang diperlukan mengikut jadual kadar pertukaran di atas selama 3 hari di Australia dan 4 hari di Britain?
A RM10,230
B RM11,302
C RM12,506
D RM13,608

54. Jika Encik Ong bercadang membelanjakan RM13,000 untuk melancong ketiga-tiga buah negara bagi tempoh masa yang sama, berapakah baki perbelanjaan selepas berbelanja?
A RM1,692.00
B RM1,910.00
C RM4,414.00
D RM4,984.00

55. Pendapatan bulanan Encik Ahmad kurang RM500 daripada Encik Hamid. Pendapatan Encik Leong ialah RM1300, iaitu RM50 lebih daripada Encik Ahmad. Berapakah pendapatan bulanan Encik Hamid ?
A RM750.00
B RM1250.00
C RM1300.00
D RM1750.00

Soalan 56 Berdasarkan Jadual 6 di bawah ini.

56. Yang manakah benar tentang Jadual ?
I Guna tenaga di sektor pertanian tidak berubah
II Guna tenaga di sektor perkhidmatan telah meningkat sebanyak 2%
III Guna tenaga di sektor perkeranian telah meningkat daripada 386 880 000 kepada 662 100 000
IV Kadar pertumbuhan guna tenaga telah meningkat sebanyak 36.9% dari tahun 1980 hingga 1990
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

57.
· Encik X membeli barangan A dan B dengan bayaran RM90.00.
· Harga barangan B adalah 20% lebih murah daripada barangan A.
Berapakah harga barangan B ?
A RM10
B RM18
C RM40
D RM50

Soalan 58 berdasarkan Jadual 7 di bawah ini.
58. Antara yang berikut, yang manakah penyataan yang benar tentang pelaburan yang dibuat oleh Encik Lim?
I Beliau akan memperoleh keuntungan kira-kira 80.0 % jika semua sahamnya dijual pada harga tertinggi
II Beliau akan memperoleh wang sebanyak RM3250 jika semua sahamnya dijual pada akhir tahun 2004
III Beliau akan memperoleh dividen berjumlah RM 1060 jika semua sahamnya tidak dijual pada akhir tahun 2004
IV Beliau akan memperoleh keuntungan cuma RM2100 jika semua sahamnya terpaksa dijual pada harga terendah
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

59. Encik Ali dan Encik Abu ditugaskan untuk menanam pokok bunga di dua buah taman yang sama luasnya. Encik Ali mengambil masa 2 jam 30 minit untuk menanam pokok bunga seluas ¼ daripada taman itu. Nyatakan dalam minit masa yang akan diambil oleh Encik Abu untuk menyiapkan kerja -kerja penanaman pokok bunga seluruh taman jika keupayaan Encik Abu adalah 3 kali ganda keupayaan Encik Ali ?
A 113 minit
B 125 minit
C 150 minit
D 200 minit

60. Sebuah Jet Bomber A berkelajuan 2000 Km sejam, manakala jet Bomber B
berkelajuan 1200 km sejam. Jika jet Bomber B bertolak pada pukul 1.00 petang , dan
Bomber A bertolak pada pukul 1.30 petang. Pukul berapakah kedua-dua jet berkenaan
sampai ke destinasi yang sama?
A 2.05 petang
B 2.10 petang
C 2.15 petang
D 2.20 petang

LTS 2005 SET 2

Soalan 46 dan 47 berdasarkan jadual 1 di atas

46. Yang manakah antara pernyataan berikut benar mengenai penduduk bandar di negara X dari tahun 1998 -2000 ?
I pada tahun 1980, 12.79% daripada penduduk bandar di negara X terdapat di utara
II Di utara, peratusan pertambahan penduduk bandar antara tahun 1980 hingga 2000 ialah sebanyak 7.8%
III Purata pertambahan penduduk bandar di kawasan timur pada tahun 1980-2000 adalah melebihi 40 juta
orang setahun
IV Di kawasan selatan, pertambahan penduduk bandar didapati menunjukkan pertambahan yang ketara iaitu
melebihi 40% dalam setiap 10 tahun antara tahun 1980 -2000
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

47. Yang manakah antara berikut mengalami peratusan pertambahan penduduk luar bandar paling tinggi bagi tahun 1980-2000 ?
A Barat
B Timur
C Utara
D Selatan

Soalan 48 dan 49 berdasarkan Jadual 2 di bawah

48. Antara berikut yang manakah negara yang menghasilkan lebih kurang 7% daripada
jumlah hasil koko dunia pada tahun 2002 dan 2003 ?
A Brazil
B Ghana
C Malaysia
D Ivory Coast

49. Antara berikut yang manakah benar tentang pengeluaran koko ?
I Pada tahun 2003, hasil pengeluaran koko meningkat sebanyak 10%
II Pada tahun 2003, Brazil mengeluarkan koko hampir empat kali ganda pengeluaran koko Malaysia
III Pada tahun 2003, peratusan pengeluaran koko bagi Ghana lebih tinggi daripada pengeluaran koko pada
tahun 2002
IV Pada tahun 2003, jumlah pengeluaran koko bagi Ivory Coast dan Brazil lebih setengah daripada jumlah
pengeluaran koko negara-negara pengeluar yang lain
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

50. Encik Robert menjawat jawatan sebagai Pengurus Besar syarikat dengan gaji RM60,000 setahun. Selain itu, beliau juga mendapat 1.2 % komisen daripada jumlah penjualan syarikat. Jumlah jualan tahun 2003 ialah RM10 juta dan RM7 juta untuk 6 bulan pertama tahun 2004. Secara purata, berapakah pendapatan bulanan beliau bagi tempoh Julai 2003 hingga Jun 2004 ?

A RM10,000
B RM 14,000
C RM15,000
D RM17,000

Soalan 51 dan 52 berdasarkan Jadual 3 di bawah.

51. Pasaran Saham yang mengalami peningkatan peratus perubahan terbanyak antara 1 September 1998 hingga 29 Ogos 2003 ialah pasaran saham bagi
A Seoul
B Bangkok
C Hong Kong
D Kuala Lumpur

52. Pilih pernyataan yang benar tentang Jadual 3.
I Bangkok mengalami peningkatan terkecil antara 1 September 1998 dengan 31 Disember 2002
II Pasaran Saham Tokyo menunjukkan perubahan mata yang tidak konsisten antara tempoh tersebut
III Singapura merupakan antara tujuh buah bursa saham yang mengalami peningkatan nilai mata secara
berterusan
IV Taipei mengalami penurunan nilai mata sebanyak 10.8 peratus antara 1 September 1998 dengan 31
Disember 2002
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

53. A ialah anak B dan cucu C. Ketika A lahir, B suda h berusia 31 tahun 6 bulan dan C sudah hampir 56 tahun. Dua puluh tahun kemudian, iaitu pada 30 Mei 1972, C meninggal dunia. Ketika itu A baru dua bulan menyambut hari jadinya. Bilakah A dilahirkan ?

A 31 Mac 1928
B 31 Mac 1952
C 30 April 1952
D 31 Mei 1952

Soalan 54 berdasarkan Jadual 4 di bawah
54. Berdasarkan jumlah kemuflisan individu perseorangan pada tahun 1994, sebanyak 6.22 % daripadanya terda pat di
A Johor
B Melaka
C Pahang
D Pulau Pinang

Soalan 55 dan 56 berdasarkan Jadual 5 di bawah
55. Kaunter manakah yang mengalami peratusan perubahan harga tahunan yang paling
tinggi ?
A NSOP
B Air Molek
C Golden Hope
D Utd Plantation

56. Kaunter manakah yang mengalami peratusan kejatuhan harian yang paling besar ?
A NSOP
B Air Molek
C Golden Hope
D Utd Plantation

57. Kos bahan binaan untuk sebuah bangunan setingkat dianggarkan RM650.00 semeter per segi. Saiz bangunan yang akan dibina ialah 10 meter lebar dan 15 meter panjang. Dengan kadar keuntungan sebanyak 30% dan upah kerja RM65 semeter per segi, hitung harga jualan bangunan berkenaan.
A RM 97500
B RM107250
C RM126750
D RM139425

Soalan 58 berdasarkan jadual 6 di bawah.
58. Antara berikut yang manakah benar tentang Jadual 6 ?
I Perbezaan peratusan antara jumlah rumah kos tinggi awam dengan swasta ialah 5%
II Nisbah rumah kos sederhana antara sektor awam dengan se ktor swasta ialah 1: 3.49
III Rumah kos rendah yang akan dibina oleh sektor swasta adalah sebanyak 60% daripada jumlah rumah
IV Nisbah antara rumah kos sederhana dengan rumah kos rendah dalam sektor awam ialah 1:2.84
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Harga Belian Kereta : Euro 25,000
Kos Pengangkutan : Euro 2,000
Cukai Import Kereta : 150% daripada harga belian yang dikira dalam RM
Kadar Pertukaran satu Euro : Jualan - RM 5.10
Belian - RM5.03

59. Berdasarkan butir-butir di atas, berapakah jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Y yang
tinggal di Kuala Lumpur untuk mengimport sebuah kereta dari Eropah ?
A RM 135,810.00
B RM 137,700.00
C RM 324,435.00
D RM 328,950.00

Soalan 60 berdasarkan permasalahan berikut.
Encik James bekerja di Bandar A. Beliau tinggal di Bandar B. Jarak di antara Bandar A dan B ialah 85 kilometer. Bandar A dan B dihubungkan oleh sebuah lebuhraya yang kadar bayarannya ialah 9 sen sekilometer. Dia bekerja 6 hari seminggu .

60. Berapakah jumlah wang perbelanjaan tol yang terpaksa dikeluarkan oleh Encik James
dalam tempoh 4 minggu beliau menjalankan tugasnya?
A RM 15.30
B RM 61.20
C RM 91.80
D RM 367.20

LTS 2005 SET 1

46. Harga kereta berjenama X kurang RM3000 daripada kereta jenama Y. Kereta berjenama Z ialah RM68 500, iaitu RM4600 lebih daripada Kereta jenama X. Berapakah harga
kereta Y ?

A RM 60 900.00
B RM 66 900.00
C RM 70 100.00
D RM 73 100.00

47. Azmi telah bekerja sebagai seorang mekanik di sebuah kilang pembuatan mesin pada 1 Januari 2003. Azmi telah dibayar gaji sebanyak RM1100 sebulan. Setelah menjalani tempoh percubaan selama 3 bulan, Azmi telah disahkan jawatannya dengan kenaikan gaji sebanyak RM120 sebulan. Berapakah purata gaji bulanan Azmi untuk tahun 2003 ?

A RM 1190
B RM 1220
C RM 1615
D RM 2320

Soalan 48 dan 49 berdasarkan Jadual 1 di bawah


48. Yang manakah benar tentang jadual di atas ?
I Harga milo mencatatkan perbezaan 5% harga jualan antara pasar raya L dan M.
II Sos cili mencatatkan perbezaan peratusan harga yang paling tinggi di keempatempat buah pasaran.
III Harga beras wangi mencatatkan perbezaan harga yang paling rendah di keempat-empat buah pasar raya.
IV Minyak masak di pasar raya K dan N mencatatkan perbezaan peratusan yang terendah antara barangan
yang dijual
A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D III dan IV

49. Dengan mengabaikan faktor jarak, pasar raya yang manakah yang paling jimat untuk berbelanja ?
A K
B L
C M
D N

50. Sebuah kilang kasut menghasilkan kasut kanvas dan kasut getah. 30% daripada kasut
kanvasnya adalah untuk wanita. Peratusan kasut getah lelaki adalah 3 kali peratusan
kasut kanvas wanita. Jumlah kasut getah adalah 2 kali jumlah kasut kanvas.
Berapakah peratusan kasut getah lelaki daripada jumlah kasut yang dihasilkan?
A 40%
B 50%
C 60%
D 80%

Soalan 51 dan 52 berdasarkan Jadual 2 di bawah51. Encik Lee telah membuat 2 panggilan kepada saudaranya di Australia pada pukul 8:00
pagi dan Hong Kong pada waktu petang masing-masing selama 2 minit dan 3 minit 45
saat. Berapakah bayaran yang dicajkan kepada bil telefonnya ?
A RM 2.18
B RM 2.30
C RM 2.40
D RM 2.52

52. Yang manakah benar tentang jadual di atas ?
A Kadar panggilan ke Hong Kong dicajkan 20% lebih tinggi jika panggilan dibuat pada waktu malam.
B Panggilan ke Hong Kong selama 3 minit adalah sama kadar panggilan 1 minit ke Taiwan pada tengah hari.
C Kadar panggilan ke Australia adalah dicajkan 80 % lebih tinggi berbanding dengan kadar panggilan ke
Taiwan.
D Panggilan selama 5 minit ke Singapura pada waktu petang adalah lebih mahal berbanding dengan 1
panggilan selama 2 minit ke Taiwan pada masa yang sama.

Soalan 53 berdasarkan Carta 1 di bawah ini.
53. Antara berikut yang manakah benar tentang kes kemalangan jalan raya ?
I Kemalangan parah telah berkurangan sebanyak 181 kes
II Jumlah kes kemalangan ringan telah berkurangan dalam tempoh 2 tahun tersebut.
III Pada tahun 2002, kes kemalangan maut telah berkurangan berbanding dengan tahun 2001
IV Jumlah kemalangan jalan raya telah meningkat sebanyak 5.0% dalam tempoh 2 tahun tersebut
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Soalan 54 dan 55 berdasarkan Rajah 1 di bawah ini.

54. Berdasarkan Rajah 1 di atas, apakah yang diwakili oleh anak panah yang bertanda Y ?
A Produktiviti
B Maklum balas
C Kawalan kualiti
D Aktiviti-aktiviti jual-beli

55. Anta ra berikut yang manakah paling sesuai untuk X ?
I Pembekal
II Pengurus atasan
III Perancang strategi
IV Polisi dan undang -undang sesebuah negara
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV


Soalan 56 dan 57 berdasarkan maklumat di bawah
Seorang pekerja mahir memerlukan masa 3 jam untuk melukis corak semeter kain batik Seorang pekerja separuh mahir pula memerlukan masa 5 jam untuk melukis corak semeter kain batik. Kedua-dua pekerja tersebut bekerja 8 jam sehari.

56. Jika mereka bekerjasama untuk melukis corak batik, berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan 40 meter kain
A 60 jam
B 75 jam
C 120 jam
D 160 jam

57. Jika upah untuk untuk menyiapkan 40 meter kain adalah RM 600, berapakah upah yang diterima oleh pekerja mahir mengikut bahagian yang disiapkannya?
A RM 200
B RM 225
C RM 320
D RM 375

58. Seorang jurulatih permainan chess ingin membuat pemilihan pemain untuk menyertai pertandingan di peringkat antara bangsa. Beliau telah mengadakan pertandingan pemilihan untuk 26 orang pelatihnya, setiap orang daripada mereka perlu bermain 1 se t permainan dengan setiap pelatih yang lain. Berapakah jumlah permainan perlu dijalankan untuk pemilihan tersebut ?
A 25
B 52
C 650
D 676

Soalan 59 dan 60 berdasarkan Jadual 3 bawah


59. Yang manakah benar tentang jadual di atas ?
I Kuantiti eksport komoditi perikanan ke pelbagai negara menunjukkan pertambahan
II Pengekspotan kuantiti komoditi perikanan ke negara Jepun mengalami perubahan peratusan yang paling
tinggi
III Pengeksportan kuantiti komoditi perikanan ke negara China mengalami perubahan yang kurang daripada
1 %
IV Pengeksportan kuantiti komoditi perikanan ke negara Australia menunjukkan perubahan peratusan
sebanyak 0.3 %.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

60. Yang manakah berikut benar tentang pengeksportan komoditi perikanan ke negaranegara ASEAN ?
I Jumlah pengeksportan komoditi perikanan ke negara -negara ASEAN telah meningkat sebanyak 2.68%
II Indonesia telah menunjukkan peningkatan peratusan yang paling tinggi dalam kuantiti eksport perikanan.
III Pengeksportan kuantiti komoditi perikanan ke Thailand mengalami perubahan peratusan yang kurang
daripada 1 %
IV Sumbangan keseluruhan pengeksportan kuantiti komoditi perikanan ke negara Singapura menunjukkan
kemerosotan peratusan sebanyak 1.5%
A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D III dan IV